Informacje bieżące

Przekazujemy kolejne środki z puli Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju

Przekazujemy kolejne środki z puli Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju

04.10.2018 r.

Informujemy, że 4 października 2018 roku, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A podpisała z „Funduszem Pomerania” Sp. z o.o. Umowę Operacyjną I Stopnia na kwotę 30 mln zł.

czytaj więcej »

Projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” - dokumenty do pobrania

25.09.2018 r.

Projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” realizowany w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego RPO WZ 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr  RPZP.06.01.00-32-K003/16-00.

czytaj więcej »

starsze