Informacje bieżące

Projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” - dokumenty do pobrania

18.06.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

  1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
    1. Zał. nr 1 do REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1.1.1 Załącznik nr 1 do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MMŚP

1.1.2     Zał. nr 2 do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

1.1.3     Zał. nr 3a do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Formularz de minimis

1.1.4     Zał. nr 3b do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Formularz de minimis

1.1.5      Zał. nr 3c do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Formularz de minimis

1.1.6     Zał. nr 4 do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO FORMULARZ UCZESTNIKA USŁUGI ROZWOJOWEJ

 

  1. Zał. nr 2 do REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  UMOWA O PRZYZNANIU WSPARCIA

 

    1. Zał. nr 5 do UMOWY O PRZYZNANIU WSPARCIA    WYKAZ UCZESTNIKÓW
    2. Zał. nr 6 do UMOWY O PRZYZNANIU WSPARCIA   ROZLICZENIE WSPARCIA

Więcej artykułów w: Aktualności