Informacje bieżące

Trwa nabór wniosków - nawet do 50 tys. zł dofinansowania na specjalistyczne usługi doradcze dla MŚP

05.07.2018 r.

Usługi, na które można dostać dofinansowanie, dotyczą doradztwa świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznesu, w szczególności w zakresie:

  •  transferu technologii,
  •  ochrony własności intelektualnej,
  •  kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, 
  •  wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m. in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO),
  •  jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno–pomiarowej lub kwalifikacji personelu),
  •  korzystania z finansowania zewnętrznego, m.in. przygotowanie biznes planów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi,
  •  ekoinnowacji i efektywności zasobów,
  •  wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania,
  •  opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne – wyłącznie dla przedsiębiorstw działających w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu.

Nabór wniosków jest ciągły (nabór otwarty) i trwa od dnia 15 marca 2018 r. do dnia
30 września 2019
r. lub do wyczerpania alokacji środków. Finansowane jest maksymalnie 50% kosztów usługi.

Zapraszamy do kontaktu z Doradcą Przedsiębiorcy, który udzieli bezpłatnej konsultacji na temat zasad ubiegania się o wsparcie oraz wyboru Instytucji Otoczenia Biznesu:
tel. 91 813 64 51
e-mail: innowacje@zarr.com.pl

Biuro projektu:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. św. Ducha 2 (parter, pok. 8)
70-205 Szczecin
tel. 91 813 64 51, 91 43 29 302, 91 43 29 332

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty zgłoszeniowe: http://www.zarr.com.pl/pl/granty-na-doradztwo

 

Więcej artykułów w: Aktualności