Informacje bieżące

Trzecie posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju

25.10.2018 r.

Trzecie posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju

W dniu 22.10.2018 r. w odbyło się trzecie posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju. Rolą Rady Inwestycyjnej jest doradztwo w zakresie realizacji zadań wynikających z Umowy Powierzenia realizacji zadań własnych województwa zachodniopomorskiego, zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

W trakcie posiedzenia członkowie Rady Inwestycyjnej zapoznani zostali z bieżącą działalnością wydziału ZFR. Prezes ZARR S.A. Robert Michalski przedstawił obecny stan wdrażania produktów finansowych, omówił działania o charakterze monitorującym, weryfikującym, kontrolnym i finansowym bezpośrednio związane z procesem zarządzania umowami zawartymi z Pośrednikami Finansowymi.

Dyrektor Wydziału ZFR Justyna Gąska opowiedziała o nowych produktach i nowo zawartych umowach z Pośrednikami Finansowymi, a także opisała planowane kierunki działalności wydziału. Obecnie trwają prace nad zmianą Strategii Inwestycyjnej i możliwością udzielania bezpośredniego wsparcia finansowego. Pierwszym produktem wprowadzonym na nowych zasadach będzie prawdopodobnie Linia Finansowa, która uruchamiona zostanie ze środków ZFR z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnego wkładu własnego Pośredników Finansowych Jeremie 2 wdrażających oraz zarządzających instrumentami finansowymi w ramach RPO WZ 2014-2020.

Więcej artykułów w: Aktualności